Co to jest najem długoterminowy mieszkania?

Najem długoterminowy, jak wskazuje nazwa, zakłada oddanie/przyjęcie lokalu w użytkowanie na dłuższy okres czasu. Jest przeciwieństwem najmu krótkoterminowego, który może dotyczyć nawet jednej doby. Na czym dokładnie polega najem długoterminowy, jakie są jego wady i zalety i o czym warto pamiętać, podpisując umowę?

Najem/wynajem długoterminowy – definicja

Mimo że nie istnieje prawnie sprecyzowana definicja najmu długoterminowego, zwyczajowo mówimy o nim wtedy, gdy trwa co najmniej rok. Pojęcia najem i wynajem są używane zamiennie (znaczą to samo), trzeba jednak pamiętać o rozróżnieniu terminów „najemca” i wynajmujący”. Najemcą jest lokator, wynajmującym natomiast – właściciel nieruchomości lub inna osoba uprawniona do zarządzania nią.

Najem długoterminowy jest określony umową (zawartą na określony czas, na przykład na 12 miesięcy), lub też na czas nieokreślony. W tym przypadku obie strony zakładają, że najem potrwa dłuższy czas. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką umowę wypowiedzieć wcześniej, na przykład w wyniku zdarzenia życiowego wymagającego przeprowadzki. Trzeba jednak wtedy pamiętać o zachowaniu warunków i terminów, które zostały w tej umowie zawarte – dotyczy to szczególnie umówionego okresu wypowiedzenia, doprowadzenia mieszkania do pierwotnego stanu (np. malowanie ścian), czy rozliczenia rachunków za media.

Najem długoterminowy mieszkania – zalety i wady

Zarówno z punktu widzenia najemcy, jak i wynajmującego, najem długoterminowy daje duże poczucie stabilności. Każda przeprowadzka to czasochłonne, wymagające wiele energii i przygotowań przedsięwzięcie. Obecnie, szczególnie w większych miastach, trudno o szybkie znalezienie lokalu ze względu na bardzo duże zainteresowanie wynajmem. Najem długoterminowy pozwala także nadać mieszkaniu indywidualnego charakteru – najemcy mogą przywieźć własne meble lub wykonać drobne prace, pozwalające dostosować lokal do swoich potrzeb i preferencji.

Częste zmiany lokatorów są również zwykle kłopotliwe dla wynajmującego, który musi każdorazowo zorganizować skomplikowany i kosztowny proces poszukiwania nowych najemców. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy to najem krótkoterminowy jest celem właściciela nieruchomości – wtedy regularne zmiany najemców to pożądana sytuacja. Najem krótkoterminowy jest częstą praktyką w miastach turystycznych, czy mniejszych miejscowościach nadmorskich, choć nie jest to regułą.

Wynajem długoterminowy mieszkania – umowa

Jak wspomnieliśmy, umowa najmu długoterminowego zwyczajowo zawierana jest na co najmniej 12 miesięcy lub dłużej. Może być także umową na czas nieokreślony. Tak jak każda umowa najmu mieszkania, powinna zawierać trzy podstawowe elementy:

  • wskazanie stron umowy,
  • wskazanie przedmiotu umowy,
  • określenie czynszu najmu.

Jakie dokładnie informacje trzeba zapisać w umowie najmu?

  • dane obu stron umowy umożliwiające identyfikację i kontakt (nazwisko, adres, telefon, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
  • opis lokalu: wskazanie metrażu, adresu, pod którym się znajduje,
  • wskazanie czasu, na jaki umowa jest zawierana,
  • cenę wynajmu wraz z określeniem, kto i w jaki sposób reguluje pozostałe opłaty związane z eksploatacja lokalu (media, wywóz odpadów, przeglądy, inne),
  • terminy płatności,
  • informację o okresie wypowiedzenia umowy,
  • pozostałe prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego.

O czym jeszcze pamiętać, decydując się na najem długoterminowy?

Umowa najmu długoterminowego powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Warto pamiętać, że im więcej potencjalnie spornych elementów znajdzie się w umowie, tym lepiej dla obu stron. Dodatkowe zapisy, które warto rozważyć to informacja o kaucji (jeśli wynajmujący jej wymaga), przekazywaniu korespondencji i dodatkowe załączniki, takie jak spis lokatorów uprawnionych do mieszkania w lokalu, czy protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wyszczególnione zostaną poszczególne sprzęty wraz z określeniem ich stanu.

Najem długoterminowy jest polecany szczególnie osobom, które nie planują zmiany zamieszkania w najbliższym czasie. Daje poczucie pewności i pozwala na większą swobodę w użytkowaniu lokalu w porównaniu do najmu krótkoterminowego. Zwykle jest też od niego tańszy.

więcej aktualności

Powiazane wpisy